Author Archives: Thái Lai

An Nam Chí Lược: Cổ tích

Việt Vương Thành, tục gọi là thành Khả Lũ, có một cái ao cổ, Quốc vương mỗi năm lấy ngọc châu, dùng nước ao ấy rửa thì sắc ngọc tươi đẹp. Giao Châu Ngoại vực ký chép: hồi xưa, chưa có quận huyện, thì Lạc điền tùy theo thủy triều lên xuống mà cày cấy. […]

Truyện họ Hồng Bàng

Đế Minh cháu ba đời Viêm Đế Thần Nông sinh ra Đế Nghi, nhân đi tuần về phía Nam đến núi Ngũ Lĩnh gặp và lấy được con gái bà Vụ Tiên rồi trở về, sinh ra Lộc Tục. Lộc Tục mặt mày sáng sủa, thông minh phúc hậu, Đế Minh rất lấy làm lạ, […]

Tiến trình hình thành văn hiến đất Việt!

Chúng ta vẫn luôn tự hào rằng, nước Việt ta có hơn 2.000 năm văn hiến, nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của hai từ “văn hiến” là gì. Từ xa xưa, trong Luận ngữ (Bát Dật) của Khổng Tử đã từng nói đến văn hiến, Khổng Tử viết: “[Họ không làm […]

Câu chuyện dân gian Đài Loan: truyền thuyết về hồ Nhật Nguyệt ( Sun Moon Lake )

Người thổ dân Thảo ở Đài Loan có một câu chuyện thú vị về tên của hồ Nhật Nguyệt. Sau đây sẽ là lời kể về câu chuyện đó. Ngày xưa, có một đôi vợ chồng rất yêu thương nhau và luôn chăm chỉ làm việc tên là Dajiange và Shuishe. Một ngày nọ như […]

Mai An Tiêm – Phúc phận đều do tu luyện mà có!

Trong “Chu dịch” viết: “Những nhà tích thiện, ắt có phúc dư, những nhà hành ác, ắt có họa thừa.” Người xưa nhìn nhận rằng, mọi sướng-khổ trong đời người, phúc báo hay nghiệp lực đều có quan hệ trực đến việc tu tâm, dưỡng tính của con người trong quá khứ. Mọi thành công […]