Thời Gian: 29/09/2017
Địa Điểm: Trường mầm non Louis - Nguyễn Thị Thập

Một mùa Trung Thu thật ý nghĩa ! Chúc các Bé và phụ huynh có một mùa trung thu thật ý nghĩa bên gia đình nhé.


Nội dung buổi diễn

Một mùa Trung Thu thật ý nghĩa !
Chúc các Bé và phụ huynh có một mùa trung thu thật ý nghĩa bên gia đình nhé.