• Đoàn nghệ thuật hồng ân diễu hành tại lễ hộ đền kinh dương vương, thuận thành, bắc ninh - - học viên Pháp Luân Đại Pháp
 • Đội múa tiên nữ của đoàn nghệ thuật hồng ân - học viên Pháp Luân Đại Pháp
 • Đoàn nghệ thuật hồng ân diễu hành tại lễ hộ đền kinh dương vương, thuận thành, bắc ninh - - học viên Pháp Luân Đại Pháp
 • Hai chú lân và ông địa là thành viên đoàn nghệ thuật hồng ân - học viên Pháp luân đại pháp
 • Lân và ông địa tại lễ hội đền kinh dương vương - đều là học viên pháp luân đại pháp - pháp luân công
 • người dân xem đoàn nghệ thuật hồng ân diễu hành - học viên pháp luân đại pháp - pháp luân công
 • Thành viên đội trống - đoàn nghệ thuật hồng ân - học viên pháp luân đại pháp - pháp luân công
 • ông địa và chú lân và - học viên pháp luân đại pháp - pháp luân công
 • đoàn nghệ thuật hồng ân diễu hành qua đền thờ - học viên pháp luân đại pháp - pháp luân công
 • Người dân háo hức đón đoàn nghệ thuật hồng ân - học viên pháp luân đại pháp - pháp luân công
 • đoàn nghệ thuật hồng ân diễu hành qua triền đê - học viên Pháp luân đại pháp - pháp luân công
 • Nhóm múa tiên nữa - đoàn nghệ thuật hồng ân - học viên Pháp luân đại pháp - Pháp luân công
Thời Gian: 16 tháng Giêng 2017
Địa Điểm: Đền thờ Kinh Dương Vương, Thuận Thành, Bắc Ninh

…. Lân sẽ chiến đấu với cái ác bảo vệ dân làng, và trống lân thực sự có thể xua tan tà ác. ….


Nội dung buổi diễn

Lễ hội Đền thờ Kinh Dương Vương năm nay diễn ra từ ngày 12.02 đến ngày 14.02 (tức ngày 16 tháng giêng đến ngày 18 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại Thôn Á Lữ – Xã Đại Đồng Thành – Thuận Thành – Bắc Ninh. Tính đến nay, khai sinh nhà nước Xích quỷ đã được 4896 năm và đã 4809 năm kể từ ngày mất của Kinh Dương Vương.
Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân khách mời tham gia vào Lễ rước và phần Hội trong lễ hội. Có thể thấy tiếng trống lân của Đoàn Hồng Ân đã vang lên, những chú lân dẫn đầu đoàn rước là một điều đầy ý nghĩa. Điều đó cho thấy người dân nơi đây thực sự tin rằng: Lân sẽ chiến đấu với cái ác bảo vệ dân làng, và trống lân thực sự có thể xua tan tà ác.