Sơn Hải Kinh – Nam Sơn Kinh Phần 1

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh

Dãy núi đầu tiên ở phương Nam gọi là dãy Thước Sơn 鵲 山. Ngọn núi đầu tiên của dãy Thước Sơn là núi Chiêu Diêu 招 瑤, nằm bên bờ Tây Hải 西 海. Trên núi có nhiều cây quế (một loại cây dùng làm thuốc), nhiều vàng ngọc. Trên núi có loài cỏ, dạng nó như rau hẹ nhưng nở hoa màu xanh, tên nó là Chúc Dư 祝餘, ăn vào thì không cảm thấy đói. Có loài cây, dạng nó như cây dó (một loại cây dùng làm giấy), vân màu đen, hoa nó tỏa ra ảnh sáng bốn phương, tên nó là Mê Cốc 迷 榖, mang vào thì không bị lạc đường. Có loài thú, dạng nó như con “ngu” (một loài vượn đuôi dài), tai mài trắng, lúc thì nằm đi, lúc thì đi như người đi vậy, tên nó là Tinh Tinh 狌 狌, ăn vào thì chạy rất nhanh. Sông Lệ Lộc 麗[鹿/旨] khởi nguồn từ đấy, dòng chảy về hướng Tây đổ ra biển, trong lòng sông có nhiều dục bái 育 沛.

Chúc Dư

chuc-du.jpg

Tinh Tinh

tinh-tinh.jpg

Đi tiếp về phía đông 300 dặm thì tới núi Đường Đình 堂庭, trên núi mọc nhiều cây diệm (một loài cây cho quả như quả táo, ăn được), nhiều loài vượn trắng, cũng có nhiều thủy ngọc (còn gọi là thạch anh), nhiều vàng ròng.

Lại đi tiếp về phía đông 380 dặm là núi Viên Dực 猨翼. Trong núi có nhiều quái thú, dưới nước có nhiều cá lạ, lại có nhiều ngọc trắng và phúc trùng (một loại rắn độc), nhiều rắn lạ, khó có thể leo lên trên được.

Lại đi tiếp về phía đông 370 dặm là núi Nữu Dương 杻 陽. Phía nam núi có nhiều vàng, phía bắc núi có nhiều bạc trắng. Trên núi có loài thú, trông nó như con ngựa mà đầu trắng, vằn nó như con hổ mà đuôi màu đỏ, tiếng kêu như tiếng hát, tên nó là Lộc Thục 鹿 蜀 , ai mà mặc áo da nó thì con cháu sung túc, hòa thuận. Nước sông Hiến Dực 憲 翼 bắt nguồn từ trên núi, trong nước có nhiều loài cá đen tuyền, hình dáng nó như con rùa mà đầu chim đuôi rắn, tên nó là Toàn Quy 旋龜, tiếng kêu của nó như bổ củi, mang vào thì không bị bệnh điếc, có thể dùng để chữa vết chai bàn chân.

Lại đi tiếp về phía đông 300 dặm là núi Để Sơn 柢山, ở đấy có nhiều sông suối mà không có cỏ cây. Có loài cá, trông nó như con trâu, sống ở gò đất, đuôi rắn mà có cánh, tiếng nó kêu như con trâu, tên nó là Lục 鯥, chết đi rồi sống lại, ăn vào thì không bị bệnh phù thũng.

Lộc thục

loc-thuc.jpg

Toàn quy
toan-quy.png

Lục
luc.jpg

Lại đi về phía đông 300 dặm là tới núi Đản Viên 亶. Trên núi có nhiều sông suối, không có cỏ cây, không thể đi lên trên được. Trong núi có loài thú, dạng nó như con mèo rừng mà có lông mao, tên nó là Loại 類 , tự làm con đực con cái, ăn vào thì không sinh tâm tật đố.

Loại

loai.png

Lại đi về phía đông 300 dặm là núi Cơ Sơn 基 山, phía nam núi có nhiều ngọc, mặt bắc có nhiều cây lạ. Trong núi có loài thú, dạng nó như con dê, chín đuôi, bốn tai, mắt nó ở lưng, tên nó là Chuyên Dã 猼, mang vào thì sẽ không có tâm sợ hãi. Nơi đó còn có loài chim, trông nó như con gà mà ba đầu, sáu mắt, sáu chân, ba cánh, tên nó là Thượng Phó, ăn vào thì không bị buồn ngủ.

Chuyên dã
chuyen-da.png
Thượng phó
thuong-pho.png
Lại đi về phía đông 300 dặm là hòn núi Thanh Khâu 青 丘. Phía nam núi có nhiều ngọc, mặt bắc có nhiều đá thanh hoạch 青 雘. Trên đấy có loài thú, trông nó giống như con cáo mà chín đuôi, tiếng nó như trẻ sơ sinh, có thể ăn thịt người, người ăn vào thì không sợ bị bùa ngải. Trên núi có loài chim, trông nó như chim cưu (một loại chim họ bồ câu), tiếng nó kêu nghe giống tiếng kêu la “a, a”, tên là Quán Quán 灌灌, mang vào thì không bị ai mê hoặc. Sông Anh Thủy 英 水 chảy ra, dòng chảy hướng nam rút vào đầm Tức Lưu 即流, trong đó nhiều loài Xích Nhụ 赤鱬 (một loài cá lạ), nó như con cá mà mặt giống mặt người, tiếng nó như chim uyên ương, ăn vào thì không bị nổi mụn ghẻ.

Cáo chín đuôi
cao-chin-duoi.png
Xích nhụ
xich-nhu.png
Lại đi về phía đông 350 dặm là hòn núi Ki Vĩ 箕 尾, từ mặt đuôi chân đó ở về Đông Hải 東 海, trên núi có nhiều sỏi cát. Sông Hán Thủy 漢 水chảy ra, hướng nam chảy về sông Dục Thủy 淯水, trong núi có nhiều ngọc trắng.
Dãy núi Thước Sơn, kể từ núi Chiêu Diêu để đến hòn núi Ki Vĩ, tổng cộng có 10 núi, trải dài 2950 dặm, thần núi ở đó dạng đều có thân chim đầu rồng. Lễ cúng tế thường có thú vật, một miếng ngọc chương chôn xuống đất, gạo cúng dùng gạo lúa nếp, lại thêm gạo tẻ, bện cỏ trắng làm chiếu.