Tag Archives: Câu chuyện về vua Thuấn

Câu chuyện về vua Thuấn

Vua Thuấn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ông mồ côi mẹ từ nhỏ bố lấy vợ khác. Bà mẹ kế là một người có tâm địa độc ác lợi dụng việc cha của Thuấn mắt kém nên đã cùng con trai riêng của mẹ kế Thuấn bày mưu hãm hại Thuấn, nhưng […]