Tag Archives: danh khúc

Âm nhạc cổ điển Trung Quốc – Thập Đại Danh Khúc

Có rất nhiều ca khúc được sáng tác trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc. Trong đó, những nhạc khúc nổi tiếng nhất được gọi là “Thập đại danh khúc của âm nhạc cổ điển Trung Quốc”. 1 .Cao Sơn Lưu Thủy Vào thời đại Xuân Thu, có một người chơi đàn Cầm trứ […]