Tag Archives: tây sơn kinh phần 1

Tây Sơn Kinh Phần 1

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh Dãy núi đầu tiên ở phía tây là dãy Hoa Sơn 華 山, ngọn núi đầu tiên của dãy Hoa Sơn là núi Tiền Lai 錢 来 . Trên núi có nhiều thông, dưới núi có nhiều đá tẩy (một loại đá dùng để làm sạch thân thể). Trên núi có […]