Tag Archives: thần thoại sơn hải kinh

Sơn Hải Kinh – Quái nhân

son-hai-kinh

Đại Vũ Hạ Vũ hay còn được gọi là Đại Vũ, ông là một vị vua thời Trung Hoa cổ đại. Ông được biết đến với kỳ công trị thủy, và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình. Trong Đạo giáo, ông được tôn là Thủy Quan Đại Đế. Đại Vũ nói: Những danh […]