Tag Archives: Tôn giả Phật Đà La

Vị La Hán thứ tám – Tôn giả Phật Đà La

Tôn giả Phật Đà La một trong 18 vị La Hán. Ông nguyên là một thợ săn dũng mãnh, ngay cả hổ và sư tử cũng bị ông săn bắt. Tương truyền khi còn ở thế tục, thể lực Ngài rất tráng kiện, một tay có thể nâng một con voi, hoặc nắm một con […]