Đạm bạc cũng là một loại hạnh phúc

Đạm bạc là một loại tâm thái, là một loại bình hòa và yên tĩnh, không phù phiếm, không màng danh lợi, siêu phàm thoát tục; Đạm bạc là một loại thành thục, thành thục có trí, tích lũy thành quả to lớn, cúi đầu hướng mặt trước đại địa; Đạm bạc là một chủng đức tính, bởi vì người đó có tâm khoan dung đối đãi như biển lớn; Đạm bạc là một loại khí chất, bình hòa, cao quý, chuẩn mực, thanh nhã; Đạm bạc là một loại tu dưỡng, chân thành, thiện lương; Đạm bạc là một loại vô tư, không màng lợi ích; Vậy! Đạm bạc là một loại lĩnh vực, đạm bạc là một loại siêu thoát, đạm bạc là một loại khoái lạc, đạm bạc cũng là một loại hạnh phúc!

Khi con suối nhỏ hội tụ vào biển khơi, hình dạng của nó trở nên sâu và rộng, an tĩnh và trầm mặc. Cho nên dung lượng của nó to lớn, chứa và gánh vác được những con thuyền lớn. Vì vậy, cổ nhân nói: “非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠” nghĩa là: Không đạm bạc không đạt minh chí, không yên tĩnh không đạt trí thâm.

Khi còn trẻ, chúng ta vẫn luôn theo đuổi sự bình hòa và yên tĩnh của tâm hồn: Mùa xuân, vui vẻ xem mầm non của hoa lá, lặng lẽ sinh trưởng; Mùa hạ, thích ngắm trời xanh, mây trắng; Mùa thu, thích ngắm những trái cây ẩn dưới tán lá lặng lẽ tỏa hương thơm; Mùa đông, muốn nhìn ngắm những ngọn núi, tuyết trắng trên những cánh đồng, chúng được phủ nhẹ nhàng trên mặt đất. Và khao khát đạm bạc này, chung quy có một loại người, luôn tìm kiếm truy đuổi một tấm gương để mô phỏng theo, luôn truy tìm sự đạm bạc của nhà thơ, danh nhạc người không buồn sầu mà không tìm từ nội tâm của tự mình, xuôi theo dòng chảy của tự nhiên. Có một câu: “為賦新詞強說愁” nghĩa: Vô phú tân từ cường thoát sầu (Không có thiên phú mới mạnh lời mà thoát sầu). Tuy nhiên, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm và theo đuổi ý nghĩa của cuộc sống này nhưng cuộc hành trình này thật dài và gian nan.

Ngày nay khi Đại Pháp đã hồng truyền nơi thế gian, nhiều người đã tìm thấy chân lý và ý nghĩa thật sự của cuộc sống, tìm được hạnh phúc thật sự trong sinh mệnh của mình. Vậy còn bạn, bạn suy nghĩ gì về đạm bạc và bạn đang tìm điều gì trong cuộc đời của mình. Hãy để lại bình luận bên dưới và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.