Category Archives: Sơn Hải kinh

Tây Sơn Kinh Phần 3

son-hai-kinh

Dãy núi thứ 3 ở phương Tây, ngọn núi đầu tiên là núi Sùng Ngô 崇 吾 . Đứng tại phía nam của núi Sùng Ngô, hướng bắc trông ra núi Trủng Toại 冢 遂 , hướng nam trông thấy đầm Dao 瑤 , hướng tây trông thấy núi Thiên Đế ở đồi Bác Thú […]

Tây Sơn Kinh Phần 2

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh Dãy núi thứ hai ở phương Tây, ngọn núi đầu tiên là núi Kiềm Sơn 鈐 山 . Trên núi có nhiều đồng, dưới núi có nhiều ngọc. Cây ở đó có nhiều nữu cương. Đi về hướng tây 200 dặm là hòn núi Thái Mạo 泰冒. Mặt nam núi có […]

Tây Sơn Kinh Phần 1

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh Dãy núi đầu tiên ở phía tây là dãy Hoa Sơn 華 山, ngọn núi đầu tiên của dãy Hoa Sơn là núi Tiền Lai 錢 来 . Trên núi có nhiều thông, dưới núi có nhiều đá tẩy (một loại đá dùng để làm sạch thân thể). Trên núi có […]

Sơn Hải Kinh – Nam Sơn Kinh Phần 1

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh Dãy núi đầu tiên ở phương Nam gọi là dãy Thước Sơn 鵲 山. Ngọn núi đầu tiên của dãy Thước Sơn là núi Chiêu Diêu 招 瑤, nằm bên bờ Tây Hải 西 海. Trên núi có nhiều cây quế (một loại cây dùng làm thuốc), nhiều vàng ngọc. Trên […]

Sơn Hải Kinh – Tứ đại Hung thú

son-hai-kinh

Tứ đại hung thú Trong truyền thuyết thời thượng cổ Trung Quốc, tứ đại hung thú bao gồm hóa thân của bốn danh thần sau khi chết, tức Tam Miêu, Hoan Đâu, Cổn và Công, bởi vì làm nhiều việc ác, không tu đức, bị giáng chức hạ phàm mà hóa thành hung thú, trở […]