Category Archives: Mạn Đàm Lịch Sử

Chuyên mục Mạn Đàm Lịch Sử của phần truyền thống

Tiến trình hình thành văn hiến đất Việt!

Chúng ta vẫn luôn tự hào rằng, nước Việt ta có hơn 2.000 năm văn hiến, nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của hai từ “văn hiến” là gì. Từ xa xưa, trong Luận ngữ (Bát Dật) của Khổng Tử đã từng nói đến văn hiến, Khổng Tử viết: “[Họ không làm […]

Phong Tục Của Người An Nam

Phong tục truyền thống của người Việt Nam ta đáng để con cháu đất Việt ngày nay tự hào và trân trọng! Những phong tục, tập quán tốt đẹp ấy đã dần dần được hình thành trong tiến trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trong sự giao lưu giữa các nền văn hóa […]

Có một hiền nhân người Việt làm tể tướng xứ Trung Hoa

Vào triều đại nhà Đường của Trung Hoa, nước Việt ta đang nằm trong thời kỳ Bắc thuộc. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta thiếu đi nhân tài. Trong lịch sử có ghi chép về câu chuyện hai anh em họ Khương ở xứ An Nam, sang tận kinh đô nhà Đường khảo […]

CHUYỆN KỂ VỀ TRI ÂM

Khi chào hỏi, bạn đã từng bao giờ nhắc đến hai chữ “tri âm” khi giới thiệu về người quen hay bạn thân chưa?  “Tri âm” được dùng với ý nghĩa nói về người bạn thân có thể thấu hiểu bản thân mình nhất, nhưng rốt cuộc bạn có biết nguyên lai của hai từ […]

Thế nào là cổ điển?

“Cổ điển” (classic, classicism) là một từ có hàm ý truyền thống và hình mẫu mô phạm; thông thường nguyên lai dùng để chỉ phong cách và giá trị của nghệ thuật, mỹ thuật thời Hi Lạp và La Mã cổ đại. Từ này được dùng sớm nhất trong văn học, từ sau thế kỉ […]