Tag Archives: Thế nào là cổ điển?

Thế nào là cổ điển?

“Cổ điển” (classic, classicism) là một từ có hàm ý truyền thống và hình mẫu mô phạm; thông thường nguyên lai dùng để chỉ phong cách và giá trị của nghệ thuật, mỹ thuật thời Hi Lạp và La Mã cổ đại. Từ này được dùng sớm nhất trong văn học, từ sau thế kỉ […]