Category Archives: Vũ Đạo

chuyên mục Vũ Đạo của phần khám phá

Kinh kịch: di sản văn hóa quý báu của nhân loại

Kinh kịch là một loại thức nghệ thuật chứa đựng nhiều giá trị tinh hoa và đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Trong suốt 200 năm qua, kinh kịch được nhận định là một hình thức biểu diễn nghệ thuật quan trọng truyền tải nội hàm nền văn hóa sâu sắc, uyên […]

Đạp ca – Vũ đạo dân gian cổ xưa

Năm Thiên Bảo thứ mười bốn (SCN 755), Lý Bạch từ Thu Phố (hiện nay là Qúy Trì, tỉnh An Huy) đi về huyện Kinh (thuộc tỉnh An Huy hiện nay) du ngoạn qua đầm Đào Hoa gặp một người bản xứ tên là Uông Luân. Uông Luân thường mang mỹ tửu đến chiêu đãi […]

Triết lý nhân sinh của Lân – Sư – Rồng

Trong những dịp lễ Tết đầu xuân, lễ hội lớn hoặc những sự kiện lớn như khai trương hay khánh tiết, người ta thường có tiết mục biểu diễn múa lân-sư-rồng. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau các tiết mục này là hàm nghĩa vô cùng sâu sắc. Hãy cùng anh Xuân Tâm – […]