Tag Archives: Vũ đạo dân gian cổ xưa

Đạp ca – Vũ đạo dân gian cổ xưa

Năm Thiên Bảo thứ mười bốn (SCN 755), Lý Bạch từ Thu Phố (hiện nay là Qúy Trì, tỉnh An Huy) đi về huyện Kinh (thuộc tỉnh An Huy hiện nay) du ngoạn qua đầm Đào Hoa gặp một người bản xứ tên là Uông Luân. Uông Luân thường mang mỹ tửu đến chiêu đãi […]