Tag Archives: tây sơn kinh phần 3

Tây Sơn Kinh Phần 3

son-hai-kinh

Dãy núi thứ 3 ở phương Tây, ngọn núi đầu tiên là núi Sùng Ngô 崇 吾 . Đứng tại phía nam của núi Sùng Ngô, hướng bắc trông ra núi Trủng Toại 冢 遂 , hướng nam trông thấy đầm Dao 瑤 , hướng tây trông thấy núi Thiên Đế ở đồi Bác Thú […]