Tag Archives: THẦN THOẠI

Tây Sơn Kinh Phần 3

son-hai-kinh

Dãy núi thứ 3 ở phương Tây, ngọn núi đầu tiên là núi Sùng Ngô 崇 吾 . Đứng tại phía nam của núi Sùng Ngô, hướng bắc trông ra núi Trủng Toại 冢 遂 , hướng nam trông thấy đầm Dao 瑤 , hướng tây trông thấy núi Thiên Đế ở đồi Bác Thú […]

Tây Sơn Kinh Phần 2

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh Dãy núi thứ hai ở phương Tây, ngọn núi đầu tiên là núi Kiềm Sơn 鈐 山 . Trên núi có nhiều đồng, dưới núi có nhiều ngọc. Cây ở đó có nhiều nữu cương. Đi về hướng tây 200 dặm là hòn núi Thái Mạo 泰冒. Mặt nam núi có […]

Tây Sơn Kinh Phần 1

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh Dãy núi đầu tiên ở phía tây là dãy Hoa Sơn 華 山, ngọn núi đầu tiên của dãy Hoa Sơn là núi Tiền Lai 錢 来 . Trên núi có nhiều thông, dưới núi có nhiều đá tẩy (một loại đá dùng để làm sạch thân thể). Trên núi có […]

Sơn Hải Kinh – Nam Sơn Kinh Phần 1

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh Dãy núi đầu tiên ở phương Nam gọi là dãy Thước Sơn 鵲 山. Ngọn núi đầu tiên của dãy Thước Sơn là núi Chiêu Diêu 招 瑤, nằm bên bờ Tây Hải 西 海. Trên núi có nhiều cây quế (một loại cây dùng làm thuốc), nhiều vàng ngọc. Trên […]