Tag Archives: tây sơn kinh

Tây Sơn Kinh Phần 2

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh Dãy núi thứ hai ở phương Tây, ngọn núi đầu tiên là núi Kiềm Sơn 鈐 山 . Trên núi có nhiều đồng, dưới núi có nhiều ngọc. Cây ở đó có nhiều nữu cương. Đi về hướng tây 200 dặm là hòn núi Thái Mạo 泰冒. Mặt nam núi có […]

Tây Sơn Kinh Phần 1

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh Dãy núi đầu tiên ở phía tây là dãy Hoa Sơn 華 山, ngọn núi đầu tiên của dãy Hoa Sơn là núi Tiền Lai 錢 来 . Trên núi có nhiều thông, dưới núi có nhiều đá tẩy (một loại đá dùng để làm sạch thân thể). Trên núi có […]