Tag Archives: nam sơn kinh phần 1

Sơn Hải Kinh – Nam Sơn Kinh Phần 1

son-hai-kinh

Tác giả: Khuyết danh Dãy núi đầu tiên ở phương Nam gọi là dãy Thước Sơn 鵲 山. Ngọn núi đầu tiên của dãy Thước Sơn là núi Chiêu Diêu 招 瑤, nằm bên bờ Tây Hải 西 海. Trên núi có nhiều cây quế (một loại cây dùng làm thuốc), nhiều vàng ngọc. Trên […]