Category Archives: Sơn Hải kinh

Sơn Hải Kinh – Dị thú Phần 5

son-hai-kinh

Tập Tập Ngư Tập Tập Ngư là một loài kỳ thú cá chim cùng chung một cơ thể, cơ thể của Tập Tập Ngư giống như chim hỉ thước, nhưng lại có cái đầu và đuôi của con cá, mười lông cánh, vảy ở đầu mút của cánh, tiếng kêu khá giống chim hỉ thước, […]

Sơn Hải Kinh – Dị thú Phần 4

son-hai-kinh

Phù Hề Phù Hề là quái điểu mặt người thân chim. Trong sách tranh của Hồ Văn Hoán có ghi chép rằng: “Núi Lộc Đài có loài chim, thân gà trống mặt người, tên là Phù Hề, tiếng nó tự kêu tên mình. Gặp thì nước đó có chiến tranh.” Trong truyền thuyết Phù Hề […]