Tag Archives: dị thú

Sơn Hải Kinh – Dị thú phần 3

  Phượng Hoàng Phượng Hoàng 凤皇 là tên gọi khác của Phượng Hoàng 凤凰, con trống gọi là Phượng 凤, con mái gọi là Hoàng 凰, cùng Lân 麟, Quy 龟, Long 龙 gọi chung là tứ linh. Phượng Hoàng là vua của muôn chim, 《Bản Thảo Cương Mục》 của Lý Thời Trân miêu tả […]

Sơn Hải Kinh – Dị Thú phần 2

Lục Lục, là một loài quái ngư ở giữa ranh giới sinh tử trong Sơn Hải Kinh. Trong truyền thuyết, Lục có bốn loại hình thái: đầu trâu, thân cá, đuôi rắn, có cánh; đầu thú, thân cá, móng trâu, đuôi rắn, có cánh; đầu thú, thân cá, đuôi rắn, không cánh; đầu thú, thân […]

Sơn Hải Kinh – Dị Thú Phần 1

Cửu Dư Tựa như con thỏ mà mỏ chim, mắt cú mèo mà đuôi rắn, thấy người thì giả chết. Các nhà khí tượng cổ đại cho rằng, Cửu Dư xuất hiện là dấu hiệu nông trại có châu chấu hại mùa. Cửu Dư còn được gọi là “Khải thử”, bởi vì cơ thể và […]