Tag Archives: dị thú

Sơn Hải Kinh – Dị thú Phần 6

son-hai-kinh

Hoàn Hoàn ở Càn Sơn 乾山 là một loài thú ba chân. Dáng vẻ giống con trâu, chỉ có ba cái chân, phía trước hai cái phía sau một cái, tiếng kêu giống như là đang gọi tên mình. 《Nguyên Lãm》 có ghi chép: “Tòng Tòng 从从 sáu chân, Hoàn ba chân.” Hoàn trích từ […]

Sơn Hải Kinh – Dị thú Phần 5

son-hai-kinh

Tập Tập Ngư Tập Tập Ngư là một loài kỳ thú cá chim cùng chung một cơ thể, cơ thể của Tập Tập Ngư giống như chim hỉ thước, nhưng lại có cái đầu và đuôi của con cá, mười lông cánh, vảy ở đầu mút của cánh, tiếng kêu khá giống chim hỉ thước, […]

Sơn Hải Kinh – Dị thú Phần 4

son-hai-kinh

Phù Hề Phù Hề là quái điểu mặt người thân chim. Trong sách tranh của Hồ Văn Hoán có ghi chép rằng: “Núi Lộc Đài có loài chim, thân gà trống mặt người, tên là Phù Hề, tiếng nó tự kêu tên mình. Gặp thì nước đó có chiến tranh.” Trong truyền thuyết Phù Hề […]

Sơn Hải Kinh – Dị thú phần 3

  Phượng Hoàng Phượng Hoàng 凤皇 là tên gọi khác của Phượng Hoàng 凤凰, con trống gọi là Phượng 凤, con mái gọi là Hoàng 凰, cùng Lân 麟, Quy 龟, Long 龙 gọi chung là tứ linh. Phượng Hoàng là vua của muôn chim, 《Bản Thảo Cương Mục》 của Lý Thời Trân miêu tả […]

Sơn Hải Kinh – Dị Thú phần 2

Lục Lục, là một loài quái ngư ở giữa ranh giới sinh tử trong Sơn Hải Kinh. Trong truyền thuyết, Lục có bốn loại hình thái: đầu trâu, thân cá, đuôi rắn, có cánh; đầu thú, thân cá, móng trâu, đuôi rắn, có cánh; đầu thú, thân cá, đuôi rắn, không cánh; đầu thú, thân […]