Tag Archives: quái thú

Sơn Hải Kinh – Dị thú Phần 4

son-hai-kinh

Phù Hề Phù Hề là quái điểu mặt người thân chim. Trong sách tranh của Hồ Văn Hoán có ghi chép rằng: “Núi Lộc Đài có loài chim, thân gà trống mặt người, tên là Phù Hề, tiếng nó tự kêu tên mình. Gặp thì nước đó có chiến tranh.” Trong truyền thuyết Phù Hề […]