Tag Archives: 《Đạo Đức Kinh》

《Đạo Đức Kinh》Bốn câu nói nhìn thấu nhân sinh

“Đao Đức Kinh” viết rằng: “Đạo sinh ư an tĩnh, đức sinh vu khiêm ti, phúc sinh ư thanh kiệm, mệnh sinh ư hòa sướng.” Lão Tử lưu lại cuốn “Đạo Đức Kinh” bao hàm triết lí nhân sinh thâm thúy. Nếu như chúng ta có thể không ngừng nghiên cứu và học hỏi trong […]