Tag Archives: Áng văn Trạng Nguyên

Áng văn Trạng Nguyên lưu truyền nghìn năm giúp chúng ta nhìn thấu nhân sinh

Những áng văn hay lưu truyền trên đời nhiều không kể xiết, nhưng trong đó có một áng văn kiệt tác viết bởi một vị Trạng Nguyên vào một nghìn năm trước. Tuy nhiên đại thật xa xưa nhưng nếu mang đối chiếu với thời nay thì lại vô cùng ăn khớp. Hôm nay xin […]