Tag Archives: bình hồ thu nguyệt

Âm nhạc cổ điển Trung Quốc – Nhạc khúc “Bình Hồ Thu Nguyệt”

“Bình Hồ Thu Nguyệt” là một nhạc khúc trong “Tây Hồ Thập Cảnh” (Jeff chenqinyi / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)  “Bình Hồ Thu Nguyệt” là nhạc khúc do nhà soạn nhạc Lã Văn Thành (1898 – 1981) ở tỉnh Quảng Đông sáng tác.  Vào tiết Trung Thu những năm 1920, Lã Văn Thành tham […]