Tag Archives: đại nghiệp nghìn thu một ấm trà

Hồng trần cuồn cuộn ba chén rượu, đại nghiệp nghìn thu một ấm trà

Một đời người từ lúc nhỏ cho đến khi già đi, trải qua những tháng năm mưa gió đủ sắc màu, cho đến cuối cùng ta dùng một câu để giải bày: “Vạn trượng hồng trần tam bôi tửu Thiên thu đại nghiệp nhất hồ trà” (Dịch nghĩa: Hồng trần cuồn cuộn ba chén rượu […]