Tag Archives: đạo cụ cổ điển

Cổ Cầm – Chiếc cầu nối giữa Thần và con người

Cầm Kì Thư Họa được xem là “tứ nghệ” (bốn môn nghệ thuật) của giới học giả Trung Quốc, mà trong đó “Cầm” đứng ở vị trí đầu tiên. Cái gọi là “phần hương thao cầm” (ý tứ là: đốt hương chơi đàn Cầm) thể hiện ở việc đạt đến một chủng loại “tịnh” (thanh […]