Tag Archives: Gia Cát Lượng

Nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa – Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng, hiệu là Khổng Minh, sinh năm 181 mất năm 234 vào thời kì Tam quốc của lịch sử Trung Hoa. Ông sinh ra tại nơi là tỉnh Sơn Đông ngày nay. Gia Cát Lượng là một chính trị gia xuất chúng và được xem là nhà chiến lược quân sự vĩ đại […]