Tag Archives: khi bạn cảm thấy mình đã đủ

Hạnh phúc không phải là bạn có bao nhiêu mà là khi bạn cảm thấy mình đã đủ

Đối với con người mà nói theo đuổi hạnh phúc là mục tiêu, cũng là khát vọng sẵn có bên trong tâm hồn mỗi người. Tuy nhiên, đa số những ước vọng mà mỗi người đặt ra cho bản thân mình thường rất khó để có thể đáp ứng đầy đủ. Đôi khi, con người […]