Tag Archives: Năm mới với hi vọng mới

Năm mới với hi vọng mới – Cải thiện mối quan hệ với những người bên cạnh mình

Một năm nữa lại sắp đến, rất nhiều người đều có những điều nguyện ước. Người kinh doanh hi vọng việc làm ăn phát đạt, viên chức hi vọng sự nghiệp từng bước thăng tiến, học sinh hi vọng học tập tiến bộ, v.v.. Hi vọng bản thân mình làm việc tốt hơn một chút, […]