Tag Archives: Người ngốc nhất thiên hạ

Người ngốc nhất thiên hạ có thể thắng được người khôn khéo nhất thiên hạ

Mỗi người sinh ra đều có vận mệnh riêng, có người giàu, người nghèo, có kẻ thông minh thì cũng có kẻ ngu dốt, có người thiện lương thì cũng có kẻ ác, người ta sinh ra là khác nhau, số phận khác nhau. Vậy muốn có được thành công và hạnh phúc thì phải […]