Tag Archives: Người ở cảnh giới cao thấy ai cũng thuận mắt

Người ở cảnh giới cao thấy ai cũng thuận mắt

Người ở cảnh giới cao biết hoán đổi góc nhìn suy xét, vậy nên nhìn ai cũng thấy thuận mắt. (Nguồn ảnh: Adobe stock)

Vạn sự vạn vật đều phản ánh từ nội tâm, trong tâm như thế nào thì sẽ nhìn thấy thế giới như thế ấy. Người ở cảnh giới cao biết hoán đổi góc nhìn suy xét, biết thấu hiểu và tôn trọng người khác. Vậy nên họ rất ít khi bình phẩm và chỉ trích […]