Tag Archives: Phạm Cự Lương

Hồng Khánh Khuông Quốc Trung Vũ Tá Trị Đại Vương – Phạm Cự Lương

Xét Sử ký: Vương họ Phạm, tên là Cự Lượng. Thời vua Thái Tông nhà lý, nhân phủ Đô Hộ có nhiều nghi án, quan sĩ sư không thể quyết định được. Vua muốn lập đền thờ thần, cầu những vị thần nào anh linh hiển hách, có thành tích rõ rệt ở trần hoàn […]