Tag Archives: quái ngư

Sơn Hải Kinh – Quái Ngư

son-hai-kinh

Xích Nhụ Đi về phía đông núi Cơ Sơn 基山 300 dặm, có ngọn núi Thanh Khâu 青丘, phía nam ngọn núi này có nhiều ngọc thạch, phía bắc có nhiều thanh hoạch. Trong núi có loài quái thú, hình dạng như là con cáo, có chín cái đuôi, tiếng kêu như tiếng khóc của […]