Tag Archives: thái độ nhân sinh

Tướng mạo của một người thể hiện thái độ nhân sinh

Lần đầu tiên khi gặp gỡ một người, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng. Về ấn tượng đầu tiên, tướng mạo của một người chiếm tỉ trọng khá lớn. Có thể nói bước đầu tiên khi nhìn một người chính là nhìn xem nét mặt của người đó. Bởi vì ở một […]