Tag Archives: Thánh Trà

Lục Vũ (陆羽) – Thánh Trà

Lục Vũ (陆羽) (sinh năm 733, mất năm 804 sau công nguyên) là một trà sư sống vào đầu triều đại nhà Đường. Nói theo ngôn ngữ hiện nay thì trà gắn liền với sự nghiệp của ông. Lục Vũ thuộc vào hạng xuất chúng trong số các trà sư, tức là những người hái, […]