Tag Archives: Xem trẻ con tập đi mà hiểu được đạo lý làm người

Xem trẻ con tập đi mà hiểu được đạo lý làm người

Nhà hàng xóm của tôi có một đứa con nhỏ khoảng một tuổi đang tập đi. Một hôm ba mẹ cháu dẫn cháu qua nhà tôi chơi. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau về những việc gia đình thường ngày, đứa bé không ngừng tập đi trong gian phòng khách. Tôi chỉ thấy cháu […]