Tag Archives: yên ổn chính là phúc phận

Đạm bạc mới là chân thật, yên ổn chính là phúc phận

Vấn đề khó giải quyết nhất trong đời người chính là dục vọng, còn kẻ địch lớn nhất chính là bản thân mình. Hạnh phúc và đạm bạc, đạm bạc và an tĩnh là những điều không thể tách rời nhau. Mỗi ngày mặt trời đều xuất hiện một cách mới mẻ, mỗi một năm […]