Chiếc thang lên Thiên quốc – Tiêu chuẩn để bước vào cửa nơi Thiên quốc là gì?

Người như thế nào mới có thể đi đến Thiên quốc? Theo một câu chuyện cổ của Trung Quốc, từ trên trời mà xét “người thiện lương” không cần phải là người có chức quan hay là nhà từ thiện, mà đơn giản là chỉ những người chính trực, ngay thẳng và thành thật. Như vậy, mỗi ngày bạn có đang sống một cách chính trực và ngay thẳng chưa?

Vào thời đại nhà Tống, có một thương nhân tên là Lý Giác sống ở vùng Quảng Lăng. Nhiều thương nhân vì để kiếm lợi ích mà gian dối về cân nặng của hàng hóa bán được, nhưng Lý Giác lại vô cùng ghét những việc làm đó và ông đã giao dịch buôn bán một cách chính trực. Ông không chỉ nghiêm khắc với bản thân mà còn khuyến khích những người cùng nghề về việc ước thúc bản thân, thuyết phục họ không lấy những lợi ích không chính đáng.

Việc làm ăn buôn bán của ông là công minh chính đại, ông tiếp xúc với những người già hay trẻ con là những người thường dễ bị lừa. Lợi ích mà ông có được so với những người cùng nghề khác là rất ít ỏi, nhưng chỉ cần đủ để nuôi sống gia đình là ông đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Mặc dù như vậy nhưng thật kì lạ là tài sản của ông cứ như thế dần dần tăng lên.

Khoảng cùng thời gian đó, ở một nơi hiện nay là tỉnh Giang Tô và An Huy, có một quan quân cùng tên cùng họ với ông. Một buổi tối nọ, trong giấc mơ của vị quan quân này xuất hiện một ngôi nhà, ở nơi đó có để một danh sách ghi tên những người sẽ trở thành Thần Tiên trong tương lai. Vị quan quân vô cùng vui mừng khi tìm thấy tên mình trong đó, nhưng ngay lập tức hai người hầu trong nhà đi ra và nói rằng đó là tên của người đàn ông ở vùng Quảng Lăng.

Sáng hôm sau, vị quan quân đã nhanh chóng đến gặp ông Lý ở vùng Quảng Lăng. Vị quan quân hỏi ông Lý làm sao được đề tên trong danh sách của Thần Tiên, ông Lý đã trả lời rằng: “Tôi không có làm gì cả. Chỉ là tôi làm ăn buôn bán công minh chính đại, thành thật đối với người khác.”

Về sau, ông Lý đã sống đến 100 tuổi. Sau khi mất, nghe nói rằng ông đã thành Thần Tiên phiêu diêu tự tại nơi thiên giới.

Theo: Đại Kỷ Nguyên tiếng Nhật