Tag Archives: chiếc thang lên trời

Chiếc thang lên Thiên quốc – Tiêu chuẩn để bước vào cửa nơi Thiên quốc là gì?

Người như thế nào mới có thể đi đến Thiên quốc? Theo một câu chuyện cổ của Trung Quốc, từ trên trời mà xét “người thiện lương” không cần phải là người có chức quan hay là nhà từ thiện, mà đơn giản là chỉ những người chính trực, ngay thẳng và thành thật. Như […]