Tag Archives: Ánh sáng đến từ thiên đường

Ánh sáng đến từ thiên đường, đả khai tâm cảnh của thế nhân!

Chúng ta thường hay nghe nhắc đến “tâm cảnh”, vậy rốt cuộc “tâm cảnh” là gì? Một mạch luôn cảm thấy vô cùng trừu tượng, không cách nào hình dung ra được. Trong ấn tượng của con người chúng ta, “tâm cảnh” là không thể nhìn thấy cũng không thể sờ được. Chúng ta chỉ […]