Tag Archives: Bàn Cổ

Truyền thuyết về Bàn Cổ tạo trời đất và Nữ Oa tạo ra con người

Mỗi nền văn hóa đều có một câu chuyện về sự hình thành của thế giới và nhân loại, dù bạn có tin hay không thì chúng cũng là một phần văn hóa tuyệt đẹp của chúng ta. Đằng sau mỗi nền văn hóa đều chứa đựng sự thật và điểm chung, sau đây mời […]