Tag Archives: biểu diễn hồng ân

Tết Đông Chí ở Trung Quốc được tổ chức như thế nào?

Trong văn hóa truyền thống ở Trung Quốc về nông nghiệp, một năm được chia thành 24 tiết khí, mỗi tiết khí sẽ biểu trưng cho một giai đoạn đặc trưng trong nông nghiệp cũng như một giai đoạn đặc trưng trong cuộc sống. Điểm chí và điểm phân là cơ sở để phân chia […]