Tag Archives: Con người sống không phải vì để nổi nóng

Con người sống không phải vì để nổi nóng

Bạn sống vì điều gì? Có người sẽ nói là vì niềm vui, có người sống là vì hạnh phúc, có người là vì thành công,… Nhưng khẳng định là không có một ai sẽ nói rằng bản thân mình sống vì để nổi nóng. Không một ai thích việc nổi nóng nhưng khi có […]