Tag Archives: cốt lõi của văn hóa Việt!

Văn hóa làng là cốt lõi của văn hóa Việt!

Sáng ngày mùng 4/1, tại làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình Làng. Đối với mỗi người dân đất Việt, đình làng luôn có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong với đời […]