Tag Archives: đạo cụ dân gian

Đàn tỳ bà tái hiện hoàn mỹ câu chuyện “Hán Sở tranh hùng”

Trong các loại nhạc cụ dân tộc Trung Hoa, đàn tỳ bà có thể xem là không một loại nhạc cụ nào sánh kịp. Nhạc khúc “Thập Diện Mai Phục” diễn tấu bằng đàn tỳ bà thực sự đã tái hiện được trận “Hán Sở tranh hùng” giữa Lưu Bang và Hạng Vũ thời đó. […]