Tag Archives: giải thoát tâm của bản thân mình

Buông bỏ lỗi lầm của người khác chính là giải thoát tâm của bản thân mình

Tôi cảm thấy đầy cảm xúc khi đọc được những điều sau. Lúc mười tuổi còn nhỏ chưa biết chuyện, cảm thấy con người sống không nên chịu đựng tủi nhục, khi gặp phải người mình không thích và việc không thuận tâm thì cất giữ trong lòng, một chút cũng không muốn bỏ qua. […]