Tag Archives: Lễ hội ánh sáng của người Do Thái (so với Giáng sinh)

Hanukkah: Lễ hội ánh sáng của người Do Thái (so với Giáng sinh)

Vào năm 2019, cộng đồng người Do Thái trên toàn thế giới sẽ tổ chức lễ hội Hanukkah từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 12. Lễ hội đánh dấu một sự kiện quan trọng của người Do Thái xảy ra vào năm 165 trước Công nguyên, khi cộng đồng người Do Thái đã giành […]