Tag Archives: Lý Đô Úy

Hồi Thiên Trung Liệt Uy Vũ Trợ Thuận Vương – Lý Đô Uý

Tục truyền, Vương hiệu Lý Đô Úy, không biết người đời nào, cũng chẳng biết tên họ là gì, nhân qua sông gặp gió bão chìm thuyền mà chết, u vân chẳng tan, thường ở sông bến, gặp lúc gió mát trăng thanh, nghe tiếng nói cười ở trên không, lại có tiếng đàn ca […]