Tag Archives: mọi thứ sẽ tĩnh lặng

Tâm thanh tịnh, mọi thứ sẽ tĩnh lặng

Đời người là một hành trình tu luyện. Tu chính là tu cái tâm này. Tu chính là một loại cảnh giới. Đời người có lúc chìm nổi lên xuống, ở nơi trần thế ai ai cũng đều khổ não bởi ba nghìn mối tơ vò. Bởi vì,chúng ta đều hi vọng cuộc sống bản […]